facebook instagram pinterest

Privacy-Verklaring

Bij Addenda® vinden we je privacy belangrijk. Daarom leggen we je op deze pagina graag uit welke gegevens we van je verzamelen én waarom. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

privacy verklaring

IDENTITEIT

Coöperatieve Telersvereniging Addenda U.A. Coöperatieve Telersvereniging Addenda U.A., gevestigd aan Jupiter 470 2675LX Honselersdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.addenda.info Jupiter 470 2675LX Honselersdijk 

E Damen is de Functionaris Gegevensbescherming van Coöperatieve Telersvereniging Addenda U.A. zij is te bereiken via info@addenda.info

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coöperatieve Telersvereniging Addenda U.A. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@addenda.info, dan verwijderen wij deze informatie.

DOELEINDEN


Coöperatieve Telersvereniging Addenda U.A. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je, je kunt afmelden.

 • Contact formulier

Als je het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 • Addenda media library

U krijgt alleen toegang tot de Addenda media library als zakelijke klant, Addenda kweker, lid of pers. Wanneer u toegang wilt krijgen tot onze media library, meldt u zichzelf dan aan voor de Addenda media library. De persoonsgegevens worden door Addenda® gebruikt om u toegang te verschaffen tot de mediabank. Als u zich wilt uitschrijven van de media library, kunt u een email sturen naar: info@addenda.info. Daarbij worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het versturen van nieuws en updates over de Addenda media library en de maandelijkse Addenda nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je, je kunt afmelden. Lees hieronder de voorwaarden voor het gebruik van de media library. 

Wij verzamelen:

NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Wij kunnen contact met je opnemen voor commerciële doeleinden:

Per post
Per telefoon
Per mail
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wij publiceren je gegevens niet.

Voorwaarden gebruik media library

Voor het gebruik van alle content uit de media library van Addenda® gelden de volgende voorwaarden: 
Onder content verstaan wij: foto's, beelden, teksten, brochures, schappenplannen en overige inhoud wat in de media library beschikbaar is.

 • Gebruik van Addenda® content is alleen toegestaan ter promotie van Addenda® producten (Addenda® Campanula serie, Addenda® Hebe serie en Addenda® Maori®)
 • Bij publicatie van Addenda® content dient altijd onze merknaam (Addenda®) vermeld te worden in de begeleidende tekst.
 • Aanpassen en bewerken van Addenda® content is niet toegestaan
 • Het logo en pay-off van Addenda® mogen uitsluitend gebruikt en gepubliceerd worden met schriftelijke toestemming van Addenda®. Neem hiervoor contact op met de Marketing & Communicatie afdeling, ellendamen@addenda.info
 • De (auteurs-)rechten met betrekking tot de Addenda® content van de media library berusten uitsluitend bij Addenda® telersvereniging en/of haar licentiegevers.
 • Bij overtreding van één of meerdere genoemde voorwaarden, zal de toegang tot de media library van Addenda® worden ontzegd en worden sancties genomen behorend bij de overtreding.


GEBRUIK VAN COOKIES

Coöperatieve Telersvereniging Addenda U.A. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

INZAGE EN CORRECTIE
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coöperatieve Telersvereniging Addenda U.A. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@addenda.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek . Coöperatieve Telersvereniging Addenda U.A. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

BEVEILIGING
Coöperatieve Telersvereniging Addenda U.A. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@addenda.info